Eläintutkimuspäivät 2013: Eläinkäsitteet ja -käsitykset, 25.–26.4., Turun yliopisto

YKES:n järjestyksessään toiset eläintutkimuspäivät keskittyvät eläimistä puhumisen käytäntöihin, eläintutkimuksen käsitteistöön ja tätä kautta myös laajemmin ihmisten eläinkäsityksiin eri kulttuurisissa, historiallisissa ja käytännöllisissä konteksteissa.

Kuinka ongelmallista on seurata arkikielistä ymmärrystä ”eläimistä” luokkana, johon ihminen ei kuulu, tai onko rajaa vedettäessä sopivinta puhua vieraslajisista, toislajisista tai kenties ei-inhimillistä eläimistä? Entä onko eläinten asemaa ja tuontantoeläinten oloja arvioitaessa syytä puhua eläinoikeuksista, vai onko oikeudellisen eläimen käsite lähtökohtaisesti ristiriitainen, liian inhimillistävä tai ihmislähtöinen? Kyse ei ole vain eläintutkimuksen käsitteellisistä ratkaisuista vaan yleisemmin eläinsuhteidemme luonteesta, samuuden ja eron artikulaatioista, tunteiden, tarpeiden, perinteiden ja käytäntöjen kohtauspisteistä.

Eläinkäsitteillä on ohittamattomia historiallisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Puheemme eläimistä sekä suhteemme niihin on historiallisesti muuttuvaa, ja esimerkiksi jaolla kotieläimiin, tuotantoeläimiin ja villieläimiin on seurauksia tapoihin, joilla kohtelemme eläimiä. Miten ja millaisissa olosuhteissa erilaiset tieteelliset ja populaarit tavat hahmottaa eläimiä ovat syntyneet ja oikeuttaneet itsensä? Mitä muita näkökulmia eläinkäsitteisiin ja -käsityksiin ihmis-eläinsuhteiden historian tarkastelu tarjoaa? Selvää on, ettei käsitteellinen ole konkreettisen vastakohta, sillä käsitykset rakentuvat historiallisissa käytännöissä ja käsitteillä on operationaalinen käyttönsä.

Päivien ohjelma

Ohjelman kaikille avoin (maksuton) osuus

Ilmoittautuminen

Lisätietoja: ykes2013(at)gmail.com